Slide background

İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ve
SOSYAL UYUM için
DİJİTAL BECERİLER

Erasmus+ Okul Eğitimi Programı

VİDEOYU İZLE
Slide background

EMPLOY

ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrencilerin
dijital okur yazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

EMPLOY HAKKINDA
Slide background

PROJE

dijital becerilerin erkenden oluşturulması
amacıyla aktif bir öğrenme çerçevesi
geliştirecek ve değerlendirecektir.

DAHA FAZLA

EMPLOY Oyunu, çocukların işyerlerinden esinlenen bir ortamda dijital yetkinlikleri, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek için bir dizi görevi gerçekleştirmesine olanak tanır.

EMPLOY HAKKINDA

EMPLOY, ESL riski taşıyanlar, göçmenler veya sosyo-ekonomik sıkıntıya maruz kalan bireyler de dahil olmak üzere, dışlanma riskiyle karşı karşıya olan bireylere odaklanarak ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin işgücü piyasası ihtiyaçlarına yönelik ileri düzey dijital okur yazarlığı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, her geçen gün daha da önemli hale gelen dijital becerilerin geliştirilmesiyle istihdam edilebilirliği artırıyor, toplumsal eşitlik ve katılımı destekliyor ve insan sermayesine dayalı ekonomik büyümeyi kolaylaştırıyor.

FİKRİ ÇIKTILAR

 • Analiz

  Eğitimde dijital becerilerin öğrenme ihtiyaçları açısından analizi.

 • Dijital Oyun

  Okul eğitiminde digital becerilerin kazanılması için Oyun geliştirilmesi.

 • Destekleyici Materyaller

  Eğitimde Oyun' nun etkin bir şekilde kullanılabilmesi için destekleyici materyallerin hazırlanması.

 • ÇALIŞMALAR

  Aktif bir öğrenme çerçevesi için değerlendirme çalışmaları.

DİJİTAL OYUN

EMPLOY, öğrenmede BİT kullanımını, öğrenme uygulamalarını iş gereksinimleriyle ilişkilendirmek için kolaylaştırıcı olarak kullanılabilmektedir. Ciddi oyunların belirli bağlamlarda öğrenme faydalarını değerlendirmektedir.

RAKAMLAR

5

Fikri Çıktılar

5

Ulus Ötesi Toplantılar

12

Öğrenme Etkinlikleri

18

Öğrenme Materyallleri